Ana Sayfa Instagram  

Bireysel Terapi

Bireysel Terapiler Nedir?

     Sizleri kliniğimizde ağırladığımız, danışanın terapist ile birebir düzenli görüşmeler sağladığı terapilerdir.

Bireysel Terapiler nasıl ilerler?

 • Tüm bireysel terapiler 45 dakika sürmektedir.
 • İlk seans kişiyi tanıma odaklıdır. Danışanın demografik bilgileri, terapi alma nedeni, aile yapısı, geçmiş önemli yaşantıları, sağlık ve fiziksel durumu ve gereken tüm önemli bilgiler alınır.
 • Sonrasında danışana uygun yaklaşımlar ve düzenli terapi görüşmeleri ile ilerlenir.
 • Terapiler en az 8-12 seans sürebilmektedir.
 • Başlangıçta haftada bir kez görüşmeler gerçekleştirilir. Sonrasında danışanın baş etme becerilerine ve ihtiyacına göre görüşme sıklıkları azaltılabilir.

Terapideki amaç;  “ Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamlandırmalarına ve kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Karşılaştıkları kişisel, akademik ve sosyal güçlükler ile baş etme becerilerini kazanmaları amaçlanır. Psikolog ve danışan arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir. Danışanın görevi bu süreçte düzenli olarak terapi görüşmelerine gelmektir,  uzman psikoloğun görevi ise çeşitli teknik ve materyallerle durumu anlamak ve bu doğrultuda görüşmeleri yapılandırmaktır.

Bireysel Terapilerde Uzmanlık Alanlarımız

 • Depresyon
 • Panik atak
 • Kaygı bozukluğu
 • Sosyal fobi
 • Yaygın anksiyete
 • Ebeveynlik becerileri
 • Özgül fobiler
 • Ekonomik problemler
 • İş stresi
 • Sınav kaygısı
 • Özgüven sorunu
 • Öfke Kontrol problemi
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Kayıp ve yas
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklar
 • Yeme bozuklukları
 • Cinsel bozukluklar (Vajinusmus)