Ana Sayfa Instagram  

Çocuk Resimlerinin Klinik Değerlendirmedeki Yeri

1800’lü yılların sonu ile 1900’lü yılların başlarında çocuk resimlerine olan ilgi bu yılların başlarında akıl hastalarının resimlerine dikkat çekilmesi ve Freud ile Jung’ın çalışmalarının ün kazanması ile ortaya çıkmıştır.

Çocuk resimleri üzerine yapılan ilk araştırmalar zekâ seviyesinin ölçülmesi ile başlamıştır. 1921’de Burt bir insan çizmeyi birkaç zekâ testinden biri olarak kullanmış, sonrasında Goodenough ve Haris insan figürü çizmede yaşla ilgili normları araştırmışlardır.

Sözlü anlatımın yetersiz kaldığı durumlarda çocukların kendilerini ifade etmesine yardımcı olabileceğinden dolayı birçok terapist resmin tedavi edici bir yöntem olduğunu kabul etmiştir. Böylelikle çocuk resimlerinin duygusal ve psikolojik yönlerine olan ilgi, özellikle psikoloji ve psikiyatri alanlarında önem kazanmıştır.

Klinik değerlendirmede kullanılan resim testleri psikolojik testler içinde yer alır ve projektif teknikler olarak adlandırılır. Projeksiyon dışavurum anlamına gelmektedir. “Bireyin davranışı, kişiliğinin yansımasıdır” varsayımına dayanır. Projektif testler kişinin karşılıklı ilişkilerinin yansıması olan duygularını, düşüncelerini, semboller veya resimler ile aktarmasını sağlar. Çocukların iç dünyalarının bir yansıması olarak kabul edilen çizimler, onların kişilik özelliklerini, kişiler arası ilişkilerini, duygusal problemlerini, kırgınlıklarını, korkularını, beklenti ve endişelerini ortaya çıkararak onları anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle resim sanatını çocuklar için bir değerlendirme aracı olarak kullanmanın yararlarından bazıları şunlardır:

-Sanatsal değerlendirmeler çocukların düşüncelerinin ve hislerinin sansürlenmemiş tablosunu ortaya çıkarır.

-Henüz dil yetenekleri gelişmemiş olan ya da hislerini ve duygularını sözlü olarak ifade etmek istemeyen çocuklar için sözsüz bir değerlendirme yöntemidir.

-Çocukların severek katılmak isteyeceği korkutmayan bir değerlendirme aracıdır.

Çocuk resmini değerlendirmede en yaygın olarak kullanılan testler ise şunlardır:

Goodenough: Adam Testi

Buck (1948, 1966) : Ev-Ağaç-İnsan Testi

Machoover (1949) : Bir İnsan Çiz Testi

Dr. Fay ve Andre Rey: Yağmur Altında Dolaşan Kadın Testi

Karl Koch: Ağaç Testi ve Bir Bahçe Çiz Testi

Burns, Kaufman: Kinetik Aile Çizimi Testi ..

Maurie Porot: Bir Aile Çiz Testi

 

Başkent Diyet ve Yaşam