Ana Sayfa Instagram  

Psikololojik Test ve Değerlendirmeler

Psikolojik Test Ve Değerlendirme Nedir ?

Zaman zaman psikiyatrik sorunların tanımlanması ya da objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duyarız. Bu testler Zeka, kişilik, psikiyatrik değerlendirme ve gelişim testleri gibi farklı türlere sahip olabilir.

Psikolojik test de değerlendirmeler davranış örneklerinin standartize edilmiş objektif ölçümü olarak tanımlanabilir. Psikolojik test ve değerlendirmeler bireyin davranışlarını yorumlar, bunu hem diğer insan davranışlarıyla, hem de bireyin değişik zamanlardaki davranışlarıyla karşılaştırır.

Hedef, kişinin hangi durumlarda nasıl davranacağını öngörmektir. Psikolojik test ve değerlendirmeler kişinin zihinsel, duygusal ve davranışsal özellikleriyle ilgili ölçüm yaparlar.

Günümüzde psikolojik test ve değerlendirmelerin geniş bir uygulama alanı vardır. Psikiyatrik tanı ve takipten psikolojik araştırmalara, klinik, rehberlik ve rehabilitasyon merkezlerinden eğitime, işe giriş muayenesinden meslek seçimi ve endüstrinin her dalında kullanılabilir.


Kliniğimizde uygulanan test ve değerlendirmeler

Nöropsikolojik Testler

  • Stroop Testi Tbag Formu
  • Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formu
  • İşaretleme Testi

Wısc-R Zekâ Testi

Kent E.G.Y

Porteus Labirent Testi

Standardize Minimental

Agte Testi

Cümle Tamamlama

Çeşitli psikolojik envanterler (beck depresyon ölçeği, beck depresyon ölçeği vb.)