Ana Sayfa Instagram  

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama nedir?

“Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe, şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.”

 

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Drama kişiyi etkinleştiren ve geliştiren bir alandır. Drama çalışmalarında kullanılan rol oynama, doğaçlama, pantomim vb. yöntemlerle, kişinin kendini ve başkalarını tanıması kolaylaşır. Başkalarıyla iletişim ve etkileşim içerisinde olan kişi, toplumun bireyi olduğu bilincine varır. Drama, yaratıcılığın ortaya çıkmasını ve geliştirilmesini sağlar. Resim, müzik, tiyatro, dans, şiir, edebiyat gibi ifade becerilerinin geliştirilmesinde, eğitimde, psikolojide bir öğretim ve kendini tanıma, becerilerinin kullanımını geliştirme yöntemi olarak kullanılabilir. Drama; güven ve kendine saygı duymayı, problem çözme ve iletişim becerilerini, durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı, bağımlı olma yerine bağımsız olmayı, karar verebilmeyi, yetkinleşmeyi, demokratikleşmeyi vb. nitelikleri kazandırır.

Dramanın Yararları

 • Yaratıcılığın gelişmesini ve çok yönlü kullanılmasını sağlar.
 • Hayal gücünü geliştirir.
 • Karar verme gücünü artırır.
 • Bireylerle olumlu iletişim kurma becerilerini artırır.
 • Kendini başkasının yerine koyma (empati) becerisini geliştirir.
 • Estetik sezginin gelişimini artırır.
 • Özgüveni geliştirir.
 • Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirir.
 • Durağan olma yerine etkin ve katılımcı olmayı sağlar.
 • Farklı özelliklere sahip kişilere saygı duyma becerilerini artırır.
 • Kendini kontrol etme becerisini artırır.
 • Farklı kültürleri, zenginleştirici güzellikler olarak algılama becerisini artırır.
 • Duygu ve düşüncelerini sözel ve bedensel ifade edebilme becerilerini artırır.
 • Yaşamda karşılaşılabilecek değişik durumlara hazır olma becerisini artırır.

 

Drama – yaratıcı drama atölyeleri nasıl hazırlanır?

Yaratıcı drama atölyeleri zaman kavramına uyum sağlanılarak hazırlanır. Atölyelerin belirli bir saati bulunur. Atölyeler çalışılacak yaş grubuna uygun olarak hazırlanır.

Yaratıcı Drama Atölyeleri genellikle kapalı mekânda yapılır. Sınıf, uygun bir salon, hatta müze ortamı gibi rahatça hareket edebilecek mekânlarda bazı durumlarda da açık havada atölyeler gerçekleştirilebilir.

Yaratıcı drama atölyelerinde yaş grubu nasıldır?

Çocuk, yetişkin ve ebeveynlere yönelik farklı atölye planları bulunmaktadır. Okul Öncesi Yaratıcı Drama (Yaş Grubu 4/6) ile başlar ve bütün yaş gruplarına hitap eder. Çalışılacak konu grubun dinamiğine göre farklılık gösterebilir.

Yaratıcı Drama Atölyeleri hangi sıklıkta gerçekleşir ve ne kadar sürmektedir?

Genel olarak haftada 1 veya 2 gün olarak atölyeler yapılır. Atölye süresi ortalama 1 ya da 1,5 saat sürmektedir.

Kliniğimizde Uygulanan Yaratıcı Drama Atölyeleri Nelerdir?

Ebeveyn Atölyeleri: Anne babalardan gelen talebe göre “ebeveynliğe hazırlık”, “çocuğunuzla doğru iletişim”, “gündelik alışkanlıklar ve öz bakım” “zorbalıkla başa çıkma” gibi değişik temalarda uygulanmaktadır.

Yetişkin Atölyeleri: ilgi alanlarına göre farklı atölyeler planlanmaktadır. Örneğin, Sigmund Freud’un Psikianalitik Yaklaşımı veya Duygusal yeme nedir?, gibi farklı atölyeler düzenlenmektedir.

Çocuk Atölyeleri: yaş gruplarına göre günlük veya haftalık farklı atölye planları mevcuttur. Örneğin, duygularımız, korku ve kaygılar, ekran bağımlılığı, akran zorbalığı vs. şeklinde atölyeler düzenlenmektedir.

 (Atölyeler, ebevynlerin, yetişkinlerin ve çocukların ihtiyacı ve taleplerine göre süreç içerisinde değişiklik gösterebilir.)